sâmbătă, 26 ianuarie 2013

IMAGINARY WORLDS - LUMI IMAGINARE


Lucrarile din aceasta sectiune sunt realizate in ulei pe panza intre anii 2012 - 2018
"Harmony" (2019), oil on canvas, 70 / 70 cm, 250 Euro
"Song of Songs 2" - "Cantarea cantarilor 2" (2018), oil on canvas, 70 / 70 cm, 200 Euro


"Seasons in Transylvania" - "Anotimpuri in Tara Branului" (2018), oil on canvas, 70 / 70 cm, not available
"Song of songs" - "Cantarea cantarilor" (2018) oil on canvas 70 / 70 cm, not available"Leaota" (2018), 50 / 70 cm, oil on canvas, 140 Euro


”Days and nights in Africa” - ”Zile si nopti in Africa” (2017) oil on canvas, 70 / 80 cm, 180 Euro”The days of creation” - ”Zilele de creatie” (2017), oil on canvas, 70 / 50 cm, not available”A pale view of mountains” - ”Amintirea palida a muntilor” (2016) oil on canvas, 70 x 70 cm, 180 Euro”Seasons in Uzonka” (2016), oil on canvas, 90 x 90 cm, not available"Tranquility" (2014), oil on canvas, 70x80cm, not available
"Thoughts" (2014), 70x70 cm, oil on canvas, not available
"North and South" (2013), 80x100cm, oil on canvas, 220 Euro
"Northern Symphony" (2013), oil on canvas, 80/70cm, not available


"Northern Nights" (2013), oil on canvas, 60x100cm, not available"Bach" (2013), 70x80 cm, oil on canvas, not available"Dreaming Africa" (2013), 60x100 cm, oil on canvas, not available
"Dream with albatrosses and seagulls" (2013), 70x80cm, oil on canvas, not availableBlue woman with birds at sunset and sunrise (2013), 100x80cm, oil on canvas, 200 Euro


"Ocean" (2012), 80/100 cm, oil on canvas, not available"Into the waves" (2012), oil on canvas, 80x100cm, not available"(...)Universul lucrărilor sale este alcătuit din decupaje de realitate, văzute sau imaginate, reprezentând o lume bogată în forme, un univers străbătut de un puternic fior lăuntric, care pare a se dezintegra în substanţa fluidă a materiei picturale. Continua schimbare de decor pe care realitatea o oferă nu este rezolvată în manieră impresionistă, autoarea recurge la o arhitecturare riguroasă a compoziţiei şi alcătuieşte perimetre în care armonia, echilibrul şi lumina sunt dominante. Învăţând în mare măsură din Art Nuoveau, în compoziţiile sale apar zone de separaţie între motivul principal şi spaţiul înconjurător, realizate fie prin tehnica decupajului, fie printr-o grafie de un decorativism minuţios. Atmosfera lucrărilor se circumscrie unui realism din care nu lipseşte plăcerea fabulaţiei, a fantasticului, iar straneitatea compziţiilor sale reiese şi din combinaţia de picturalitate şi grafism. Avem de-a face, într-adevăr, cu două modalităţi de exprimare, tablourile reprezentând tema Sudului - "Marea migraţie", "Lumea Nouă", "Africa", "Întoarcerea acasă","Visul unei nopţi de vară" - evidenţiindu-se printr-un puternic decorativism, într-o viziune aproape strict bidimensională. Peniţa sau penelul ei creează trasee puternice, incisive, conturând lucrurile cu acuitate şi mult spirit de observaţie. Pictura rămâne în mare măsură lineară, culoarea îmbogăţeşte imaginea, fără a-i transforma caracterul principal de desen. Peisajele apar ca nişte fundaluri de decor în care elementele decorative sunt înseşi personajele care le însufleţesc. În compoziţiile Nordului - "Simfonie nordică", "Nord", "Armonie în albastru", "Ocean", "Dansând cu valurile"- se manifestă ca un poet al vastelor întinderi srăbătute de o taină pe care nu o dezvăluie, ci dimpotrivă, o potenţează şi o amplifică. Culoarea nu mai e descriptivă, primeşte funcţia mai subtilă de creatoare de atmosferă. Toate  acele ceruri şi valuri care izbucnesc pe suprafaţa tablourilor par a fi nişte aurore boreale într-o ambianţă de griuri colorate încărcate poetic. Tensiunile expresiei plastice sunt interiorizate şi subordonate unei generozităţi de largă şi cordială cuprindere, în care putem distinge o trăsătură a feminităţii. Emma Ersek este o manieristă, în sensul că pentru ea comunicarea nu este lucrul cel mai important ci jocul gratuit al spiritului şi al ingeniozităţii creatoare de forme. În lucrările sale dă măsura reală a talentului său de desenatoare, utilizând tehnicile grafice pe care le obligă la efortul de transfigurare, la intrarea în câmpul de întâlnire al picturalităţii, al nuanţelor. Vehiculând un limbaj matur, rod al unei educaţii artistice sistematice în cercuri de studiere a artelor plastice dar şi în particular, Emma Ersek impresionează prin precizia meşteşugului şi diversitatea de exprimare, precum şi prin disponibilitatea tipic feminină, intuitivă şi complexă, prin care încearcă să ne facă să vibrăm în faţa frumuseţii lumii."
(Veronica Bodea Tatulea în deschiderea expoziţiei "Intre nord şi sud”, Braşov, ianuarie 2014)
"Home" (2012), oil on canvas, 85/150cm, 1500 Euro
"New World" (2012), oil on canvas, 85/150cm, 1500 EuroPerseverând in maniera deja recognoscibilă, pictoriţa cucereşte din nou prin concreteţea deosebită a figurilor, dincolo de cromatica personala, printr-un halou straniu care izolează si particularizează fiecare element al naraţiei având şi valoare structurală in compoziţia privită strict din punct de vedere pictural. Reinterpretarea şi utilizarea in cheie personală a unui limbaj decorativ deosebit de complex care intervine cu mare efect in compozitii, sunt mijloace prin care artista incearcă parcă să-şi fixeze gândurile hoinare care se suprapun ca o pelicula peste liniştita suprafaţă a pânzei. Emma este o sentimentală şi din pânzele sale transpare nu atât forma cât “sufletul” elementelor, în dorinţa nu de a reda ci de a transmite. Lucrările sale meticulous elaborate cu o pensulaţie vibrată denotă o onesta asimilare a legilor de organizare compoziţională. Tablourile sale sunt ipostaze ale realităţii, expresii integratoare ale umanului şi captează interesul in funcţie de capacitatea de a se implica a privitorlui care percepe comparativ variaţia formelor simbolice structurate într-o coerenţă organică cu elemente reale, portrete – autoportrete, nuduri, animale exotice, păsări. Configurarea imaginii globale se datorează in cele din urmă restrângerii la câteva modele euritmice alese din posibilităţi combinatorii nesfârşite. Monumentalitatea desenului combinat firesc şi cu simplitate si eleganţă cu cascade decorative caligrafiate amănunţit, dezvăluie capacitatea integratoare a pictoriţei care ştie să discearnă in mulţimea de sugestii ale realităţii acea imagine aflată sub zodia fantasticului unde chiar elementele reale au o implicaţie derutantă. Dincolo de spaţiul propriuzis , sub pensula ei se făureşte o nouă lume, fabuloasă, pretext de configurare a unui cadru pentru noi legende ce se vor înfiripa în gândurile privitorului. Este evident că nu putem scăpa de atractivitatea imaginilor pe care ni le oferă Emma, de o delectare imediata si reală, ceva permanent proaspăt care confirmă caracterizarea făcută de ea insăsi: “o expoziţie despre frumuseţea si bucuria vieţii”. 
(Veronica Bodea Tatulea în deschiderea expoziţiei “Poveştile Şeherezadei”, Braşov, august 2013)

"Contemplation" (2014), oil on canvas, 50x90 cm, 150 Euro
Into the poppy fields (2013), 60x110 cm, oil on canvas, not available"The 7th day of creation" (2013), 60/110 cm, oil on canvas, not available


"A midsummer night's dream" (2012), oil on canvas, 50/100 cm, not available


"Life" (2013), oil on canvas, 60x110cm, not available

"Savannah" (2012), oil on canvas, 70/100cm, not available

"Migration" (2012), oil on canvas, 70/50cm, not available

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu